ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ชื่อรีคุครับ
ในบล็อกนี้จะเขียนเกียวกับความแตกต่างระหว่างเครื่องกับล่าม

การทดลองใช้เครื่องแปล

#1  ประโยดตัวอย่าง
Those who doesn’t remember the history will repeat the same mistake

ถ้าใช้เครื่องแปล
ผู้ที่ไม่จดจำประวัติศาสตร์จะทำซ้ำข้อผิดพลากเดียวกัน

ถ้าล่ามแปล
คนที่ไม่ได้จำประวัติศาสตร์จะผิดทำซ้ำซาจในเรื่องเดิมๆ

#2  ประโยดตัวอย่าง
History will repeat itself

ถ่าใช้เครื่องแปล
ประวัติศาสตร์จะทำซ้ำตัวเอง

ถ้าล่ามแปล
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

#3  ประโยดตัวอย่าง
Drink, but don’t get drunk!

ถ้าใช้เครื่องแปล
ดื่ม แต่อย่าเมา

ถ้าล่ามแปล
ดื่มเหล้าได้ แต่ อย่าเมา

ข้อสรุป

เครื่องยังไม่สมารถแปลประโยคที่เขียนโดยไวยากรณ์ยากได้ เห็นได้จากที่เครื่องไม่สามารถแปลสำนวนได้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s