#2 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ผมลองใช้เครื่องแปลครับ

การทดลองใช้เครื่องแปล

#1 ประโยดตัวอย่าง:
It is bearable for me to stay at the small place but mentally stressful situation is unbearable.

คำแปลโดยเครื่อง:
เป็นที่น่าอดทนสำหรับฉันที่จะอยู่ในสถานที่เล็ก ๆ แต่สถานการณ์เครียดจิตใจเป็นเหลือทน

คำแปลโดยล่าม:
1.คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
2.ฉันอดทนอยู่ในสถานที่แคบได้แต่ในสถานการณ์เครียดฉันอดทนไม่ได้

#2 ประโยดตัวอย่าง:
Think carefully before you do it.

คำแปลโดยเครื่อง:
คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำ

คำแปลโดยล่าม:
คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนทำ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s