#20 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สงัสดีครับ รีคุครับ
ลองใช้Google Translateครับผม

ตัวอย่าง

They had arrangements in advance to make the meeting go well.
彼らは事前に、会議うまく行くように準備をしていた。

คำแปลโดยเครื่อง

พวกเขามีการเตรียมล่วงหน้าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี

คำแปลโดยล่าม

พวกเขาเตี๊ยมกันไว้ก่อนแล้ว

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s