#26 ความแตกต่างระหร่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับผม
ลองใช้เครื่องแปลของGoogleโดยปกติครับ

ยกตัวอว่าง

To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate fore years, it requires a lot of disciplines.

本当に興味深いアイディアや新しい技術を長年に渡って新しい発明を生むことの出来る企業へと変える為には、たくさんの鍛錬が求められる。

คำแปลโดยเครื่อง

เพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆและเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มทำงานให้เป็น บริษัท ที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้ระเบียบวินัยมาก

คำแปลโดยล่าม

การนำวิทยาการที่อ่อนหัดกับแนวคิดนำสมัยเข้ามาดำเนินการในองค์กรร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อ เนื่องร่วมเป็นปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความมีวินัยเข้ามามีส่วน

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s