#27 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง และ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateเหมือนเดิม

ยกตัวอย่าง

ความเจริญนันมักจำแนกกันเป็นสองอย่าง
คือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่ง
และความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่ง

คำแปลโดยเครื่อง

Prosperity is often categorized into two, namely, material progression and mental maturity.
繁栄は、しばしば物質的進歩と精神的成熟の2つに分類されます。

คำแปลโดยล่าม

Development can be roughly divided into two: material development and spiritual development.
発展はおよそ、物質的発展と精神的発展の2つに分類することが出来ます。

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s