#34 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองตรวจGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง 3

Whether corruption happens depends on the lives of the citizens.
汚職が起きるかどうかは、国民の生活次第である。

คำแปลโดยเครื่อง

การทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นกับชีวิตของประชาชน

คำแปลโดยล่าม

คอรัปชั่นจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของประชาชน

 

ยกตัวอย่าง 2

When life becomes painful, illegal contractors increase.
生活が苦しくなると、違法の業者が増える。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อชีวิตกลายเป็นความเจ็บปวดผู้รับเหมาที่ผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้น

คำแปลโดยล่าม

สภาพความเป็นอยู่ลำบากขึ้นพวกมิจฉาชีพจึงเพิ่มขึ่น

 

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s