#36 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ใช้Google Translateเพื่อตรวจมีความสะดวกเท่าไรครับ

ยกตัวอย่าง

In fact, our strikes are for everyone’s interests, not just for someone specific.
実際、私たちのストライキは、誰かのためだけでなく、すべての人の利益のためです。

คำแปลโดยเครื่อง

ในความเป็นจริงการนัดหยุดงานของเราเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่เฉพาะเจาะจง

คำแปลโดยล่าม

ความจริง การสไตร๊ค์ของเราทำเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s