#46 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateเพื่อแปลข้อมูลรายบริษัท

ยกตัวอย่าง

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการรักษาพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 2 แห่ง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธนบุรี” และ “โรงพยาบาลธนบุรี 2” และโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด 3 แห่ง ขนาดเตียงรวม 916 เตียง
รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านรักษาพยาบาล เช่น รับจ้างเหมาบริการจัดการโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลผู้ป่วย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและร้านขายยา “Apex Health Care” เป็นต้น

คำแปลโดยเครื่อง

The Group provides medical treatment. It consists of 2 private hospitals in Bangkok under the name of “Thonburi Hospital” and “Thonburi 2 Hospital” and 3 private hospitals in 3 provinces.
Including medical related businesses such as hospital management. Care business Dental products and pharmacies “Apex Health Care” etc.

คำแปลโดยล่าม

The Company owns and operates private hospital: 2 hospital in Bangkok,“Thonburi Hospital” and “Thonburi Hospital 2; 3 hospitals in other provinces, which have 916 beds. Additionally, the company also diversifies expertise into other healthcare sectors: hospital management, providing healthcare equipment and selling medicine “Apex Health Care”.

สวัสดีครับ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s