#51 ความแตกต่างระหร่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัดสีครับ ริคุครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateและ แปลคำของDoraemonนะครับ

ยกตัวอย่าง

เรื่องที่คนทั่วไปทำกันได้ แต่ กลับมีแค่นายคนเดียวที่ทำไม่ได้ มันไม่มีหรอก

คำแปลโดยเครื่อง

The common people do, but there is only one man who can not do it.

คำแปลโดยล่าม

There is nothing that everybody can do expect you only cannot do.

สวัสดีครับ

Advertisements

#50 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translate ครับ

ยกตัวอย่าง

ถาม : กรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ลงทุนสามารถระบุความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นเอ็นวีดีอาร์ ได้หรือไม่

ตอบ  : ไม่สามารถทําได้เนื่องจากสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นการให้สิทธิจากการถือครองหุ้นเดิม ดังนั้นหากผู้ลงทุนถือครองหลักทรัพย์อ้างอิง ก็จะได้รับสิทธิในการจองซื้อและได้รับหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ลงทุนถือครองเอ็นวีดีอาร์ จึงจะได้รับสิทธิในการจองซื้อและได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นเอ็นวีดีอาร์ได้

คำแปลโดยเครื่อง

Q: When the underlying securities give the existing shareholders the right to subscribe for new shares Can investors indicate their intention to subscribe to NVDRs?

A: No, it can not be done because of the subscription right. It is the right of holding the same stock. So if investors hold a reference They will be entitled to subscribe and receive underlying securities. Investors hold NVDRs. To be eligible to subscribe and receive NVDRs.

คำแปลโดยล่าม

Q : Where a listed company grants the right to subscribe for new shares to their primary shareholders, can the investors indicate their intention to subscribe for additional NVDRs ?
A : No, they cannot. To subscribe for new shares is a right derived from holding primary shares. If investors hold shares, they have the right to subscribe for new shares. However, if investors hold NVDRs, they have the right to subscribe for additional NVDRs.

สวัสดีครับ