#26 ความแตกต่างระหร่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับผม
ลองใช้เครื่องแปลของGoogleโดยปกติครับ

ยกตัวอว่าง

To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate fore years, it requires a lot of disciplines.

本当に興味深いアイディアや新しい技術を長年に渡って新しい発明を生むことの出来る企業へと変える為には、たくさんの鍛錬が求められる。

คำแปลโดยเครื่อง

เพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆและเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มทำงานให้เป็น บริษัท ที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้ระเบียบวินัยมาก

คำแปลโดยล่าม

การนำวิทยาการที่อ่อนหัดกับแนวคิดนำสมัยเข้ามาดำเนินการในองค์กรร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อ เนื่องร่วมเป็นปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความมีวินัยเข้ามามีส่วน

สวัสดีครับ

#25 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ลาม

สวัดสีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

Stay foolish. Stay hungry.
貪欲であれ。愚直であれ。

คำแปลโดยเครื่อง

จงหิวและอดทน

คำแปลโดยล่าม

จงหิวโหยและจงโง่เขลาอยู่เสมอ

 

สวัสดีครับผม

#24 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุครับผม
ลองใช้เครื่องGoogle Translate ครับ

ตัวอย่าง

To cherish
大切にする。

คำแปลโดยเครื่อง

การหวงแหน

คำแปลโดยล่าม

ทะนุถนอม

 

สวัสดีครับ

#23 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้Google Translateครับ

ยกตัวอย่าง

Ideas worth spreading
広がる価値のあるアイデア

คำแปลโดยเครื่อง

ความคิดน่าจะแพร่กระจาย

คำแปลโดยล่าม

ความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่

สวัสดีครับผม

 

#22 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
วันนี้ก็ลองใช้Google Translateนะครับ

ตัวหย่าง

Just touch. No need to push.
触るだけ。押す必要はありません。

คำแปลโดยเครื่อง

เพียงแค่แตะ ไม่จำเป็นต้องผลักดัน

คำแปลโดยล่าม

แค่แตะ ไม่ต้องกด

สวัสดีครับ

#21 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุครับ
โดยปกติจะลองใช้Google Translateครับ

ตัวอย่าง

Talk calmly so that relationships will not break!
関係が壊れないように冷静に話し合うように!

คำแปลโดยเครื่อง

พูดอย่างใจเย็นเพื่อความสัมพันธ์จะไม่ทำลาย

คำแปลโดยล่าม

พูดกันดี ๆ อย่าให้ถึงขั้นต้องแตกหักกันเลย

สวัสดีครับผม

#20 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สงัสดีครับ รีคุครับ
ลองใช้Google Translateครับผม

ตัวอย่าง

They had arrangements in advance to make the meeting go well.
彼らは事前に、会議うまく行くように準備をしていた。

คำแปลโดยเครื่อง

พวกเขามีการเตรียมล่วงหน้าเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี

คำแปลโดยล่าม

พวกเขาเตี๊ยมกันไว้ก่อนแล้ว

สวัสดีครับ

#19 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ผมต้องการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคำแปลโดยเครื่องกับคำแปลโดยล่ามครับ

ตัวอย่าง

I saw her strolling around the park.
私は彼女が公園をぶらぶらしているのを見た。

คำแปลโดยเครื่องGoogle

ฉันเห็นเธอเดินเล่นรอบสวน

คำแปลโดยล่าม

ฉันเห็นเขาเดินเตร็ดเตร่อยู่แถวสวน

สวัสดีครับ

#18 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับผม รีคุครับ
ลองใช้Google Translate นะครับ

ตัวอย่าง

彼女は知りもしないのに、私の夫を知っていると主張する。
She insists that she knows my husband even though she does not know.

คำแปลโดยเครื่อง

เธอยืนยันว่าเธอรู้ว่าสามีของฉันแม้ว่าเธอจะไม่รู้จัก

คำแปลโดยล่าม

เขาตู่ว่าเขารู้จักกับสามีฉัน

สวัสดีครับ

#17 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับผม รีคุนะครับ
ลองใช้Google Translate นะครับ

ตัวอย่าง

She has resilient skin and is enviable.
彼女は張りのある肌をしており、羨ましいです。

คำแปลโดยเครื่อง

เธอมีผิวยืดหยุ่นและน่าอิจฉา

คำแปลโดยล่าม

หน้าเขาตึงจริงๆ น่าอิจฉา

สวัสดีครับผม