#40 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัดสีครับ ริคุครับ
ตรวจสอบGoogle Translateว่าใช้ได้หรือไม่

ยกตัวอย่าง

ฺBeing the richest man in the cemetery doesn’t matter to me.
Going to bed at night saying we’ve done something wonderful that’s what matters to me.

คำแปลโดยเครื่อง

ฺเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในสุสานไม่สำคัญกับฉัน
ไปนอนตอนกลางคืนบอกว่าเราได้ทำอะไรบางอย่างที่ยอดเยี่ยมนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉัน

คำแปลโดยล่าม

การเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในสุสาน ไม่สำคัญอะไรกับผมเลย
การที่ได้พูดคำว่า เราได้ทำสิ่งที่เยี่ยมยอดแล้ว ก่อนเข้านอนต่างหากที่เป็นการกระทำสำคัญสำหรับผม

สวัสดีครับ

Advertisements

#39 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translateและสังเกตว่าแตกต่างยังไงกับคำแปลโดยคน

ยกตัวอย่าง

The best way to predict the future is to create it.
未来を予想するのに最善の方法は、創ることである。

คำแปลโดยเครื่อง

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมัน

คำแปลโดยล่าม

หนทางที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือสร้างอนาคต

สวัสดีครับ

#38 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateนะครับ

ยกตัวอย่าง

กล่าวโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง

คำแปลโดยเครื่อง

自分以外の全てを非難
Blame everything except yourself

คำแปลโดย

何でも人のせいにする。
Blame everything on other people.

สวัสดีครับ

#37 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

ซำบายดีบ่อ ซื๋อรีคุคับ
ลองใช้เครื่อง Google Translate นะครับ

ยกตัวอย่าง

Who you are tomorrow begins with what you do today.
明日の自分は、今日自分がすることから始まります。

แปลโดยเครื่ง

วันพรุ่งนี้คุณจะเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้

แปลโดยล่าม

ในอนาคตคุณจะเป็นใครขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้

สวัสดีครับ

#41 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่า

สบายดีบ่ ชื่อริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องแปลGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

AIDMA model
Attention Interest Desire Memory Action

AIDMA モデル
注意 興味 欲求 記憶 行動

คำแปลโดยเครื่อง

แบบจำลอง AIDMA
ความสนใจ ดอกเบี้ย ปรารถนา หน่วยความจำ การกระทำ

คำแปลโดยล่าม

ทฤษฏี AIDMA
ความใส่ใจ ความสนใจ ความปรารถนา ความทรงจำ ความลงมือทำ

สวัสดีครับ

 

 

#36 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ใช้Google Translateเพื่อตรวจมีความสะดวกเท่าไรครับ

ยกตัวอย่าง

In fact, our strikes are for everyone’s interests, not just for someone specific.
実際、私たちのストライキは、誰かのためだけでなく、すべての人の利益のためです。

คำแปลโดยเครื่อง

ในความเป็นจริงการนัดหยุดงานของเราเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่เฉพาะเจาะจง

คำแปลโดยล่าม

ความจริง การสไตร๊ค์ของเราทำเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

สวัสดีครับ

#35 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateนะครับ

ยกตัวอย่าง

ต้องศรกามเทพ

คำแปลโดยเครื่อง

Need a cupid arrow.
キューピットの矢が欲しい。

คำแปลโดยล่าม

เกิดความรัก
Fall in love.
恋が芽生える。

สวัสดีครับ

 

#34 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
ลองตรวจGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง 3

Whether corruption happens depends on the lives of the citizens.
汚職が起きるかどうかは、国民の生活次第である。

คำแปลโดยเครื่อง

การทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นกับชีวิตของประชาชน

คำแปลโดยล่าม

คอรัปชั่นจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของประชาชน

 

ยกตัวอย่าง 2

When life becomes painful, illegal contractors increase.
生活が苦しくなると、違法の業者が増える。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อชีวิตกลายเป็นความเจ็บปวดผู้รับเหมาที่ผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้น

คำแปลโดยล่าม

สภาพความเป็นอยู่ลำบากขึ้นพวกมิจฉาชีพจึงเพิ่มขึ่น

 

สวัสดีครับ

#33 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ รีคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateและแปลภาษาครับ

ยกตัวย่าง

As time goes by, I  forget naturally.
時間が経つと私は自然と忘れる。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อเวลาผ่านไปฉันลืมธรรมชาติ

คำแปลโดยล่าม

นาน ๆ ฉันก็ลืมไปเอง

สวัสดีครับ

#32 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ เพียวริคุนะครับ
วันนี้ก็นำร่องใช้Google Translateครับ

ยกตัวอย่าง

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

คำแปลโดยเครื่อง

The nuts are ripe, it burns.
豆の上にゴマバーンズを調理しています。

คำแปลโดยล่าม

If I am true to the one, I must be false to the other.
こちらを立てればあちらが立たず。

สวัสดีครับ