#51 ความแตกต่างระหร่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัดสีครับ ริคุครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateและ แปลคำของDoraemonนะครับ

ยกตัวอย่าง

เรื่องที่คนทั่วไปทำกันได้ แต่ กลับมีแค่นายคนเดียวที่ทำไม่ได้ มันไม่มีหรอก

คำแปลโดยเครื่อง

The common people do, but there is only one man who can not do it.

คำแปลโดยล่าม

There is nothing that everybody can do expect you only cannot do.

สวัสดีครับ

โฆษณา

#50 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translate ครับ

ยกตัวอย่าง

ถาม : กรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ลงทุนสามารถระบุความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นเอ็นวีดีอาร์ ได้หรือไม่

ตอบ  : ไม่สามารถทําได้เนื่องจากสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นการให้สิทธิจากการถือครองหุ้นเดิม ดังนั้นหากผู้ลงทุนถือครองหลักทรัพย์อ้างอิง ก็จะได้รับสิทธิในการจองซื้อและได้รับหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ลงทุนถือครองเอ็นวีดีอาร์ จึงจะได้รับสิทธิในการจองซื้อและได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นเอ็นวีดีอาร์ได้

คำแปลโดยเครื่อง

Q: When the underlying securities give the existing shareholders the right to subscribe for new shares Can investors indicate their intention to subscribe to NVDRs?

A: No, it can not be done because of the subscription right. It is the right of holding the same stock. So if investors hold a reference They will be entitled to subscribe and receive underlying securities. Investors hold NVDRs. To be eligible to subscribe and receive NVDRs.

คำแปลโดยล่าม

Q : Where a listed company grants the right to subscribe for new shares to their primary shareholders, can the investors indicate their intention to subscribe for additional NVDRs ?
A : No, they cannot. To subscribe for new shares is a right derived from holding primary shares. If investors hold shares, they have the right to subscribe for new shares. However, if investors hold NVDRs, they have the right to subscribe for additional NVDRs.

สวัสดีครับ

#49 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translate นะครับ

ยกตัวอย่าง

Father had his son drive a car.
父は息子に車を運転してもらった。

คำแปลโดยเครื่อง

พ่อมีลูกชายขับรถ

คำแปลโดยล่าม

คุณพ่อให้ลูกชายขับรถให้

สวัสดีครับ

#48 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translateนะครับ

ยกตัวอย่าง

In case it is inevitable, you must apologize first.
やむを得ない場合には、まず謝ってからでなければなりません。

คำแปลโดยเครื่อง

ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องขอโทษก่อน

คำแปลโดยล่าม

ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขอโทษเสียก่อน

สวัสดีครับ

#47 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีคครับ ริคุนะครับ
ลองใช้Google Translateครับ

ยกตัวอย่าง

Leave it to me.
俺に任せなさい。

คำแปลโดยเครื่อง

ปล่อยให้ฉัน

คำแปลโดยล่าม

ไว้ใจพี่นะ

สวัสดีครับ

#46 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุนะครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateเพื่อแปลข้อมูลรายบริษัท

ยกตัวอย่าง

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการรักษาพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 2 แห่ง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลธนบุรี” และ “โรงพยาบาลธนบุรี 2” และโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด 3 แห่ง ขนาดเตียงรวม 916 เตียง
รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านรักษาพยาบาล เช่น รับจ้างเหมาบริการจัดการโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลผู้ป่วย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและร้านขายยา “Apex Health Care” เป็นต้น

คำแปลโดยเครื่อง

The Group provides medical treatment. It consists of 2 private hospitals in Bangkok under the name of “Thonburi Hospital” and “Thonburi 2 Hospital” and 3 private hospitals in 3 provinces.
Including medical related businesses such as hospital management. Care business Dental products and pharmacies “Apex Health Care” etc.

คำแปลโดยล่าม

The Company owns and operates private hospital: 2 hospital in Bangkok,“Thonburi Hospital” and “Thonburi Hospital 2; 3 hospitals in other provinces, which have 916 beds. Additionally, the company also diversifies expertise into other healthcare sectors: hospital management, providing healthcare equipment and selling medicine “Apex Health Care”.

สวัสดีครับ

#45 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับ
ลองใช้Google Translateนะครับ

ยกตัวอย่าง

If I did not go to the party, would I have a problem?
私がパーティーに行かなかったら、問題はありますか。

คำแปลโดยเครื่อง

ถ้าฉันไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ฉันจะมีปัญหาหรือไม่

คำแปลโดยล่าม

ถ้าผมไม่ไปงานเลี้ยงนั้น จะเป็นไรไหมครับ

สวัสดีครับ

#44 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

If possible, it is better to make compromises.
可能であれば、妥協を図る方が良いです。

คำแปลโดยเครื่อง

ถ้าเป็นไปได้ให้ทำการประนีประนอม

คำแปลโดยล่าม

ถ้าเป็นไปได้ ออมชอมกันได้ก็ดี

สวัสดีครับ

#43 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับ
ลองใช้เครื่องGoogle Translateครับ

ยกตัวอย่าง

When I have my free time, I read books while listening to the radio.
私が暇なときは、私はラジオを聞きながら本を読む。

คำแปลโดยเครื่อง

เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันอ่านหนังสือขณะฟังวิทยุ

คำแปลโดยล่าม

เวลาว่างฉันชอบอ่านหนัวสือไปฟังวิทยุไป

สวัสดีครับ

#42 ความแตกต่างระหว่าง เครื่อง กับ ล่าม

สวัสดีครับ ริคุครับ
ลองใช้Google Translate และจะดูแตกต่างกับคำแปลโดยคนที่ใหน

ยกตัวอย่าง

I think we’re having fun.
I think our customers really like our products.
We’re always trying to do better.

คำแปลโดยเครื่อง

ฉันคิดว่าเราสนุก
ผมคิดว่าลูกค้าของเราชอบผลิตภัณฑ์ของเรามาก
เราพยายามที่จะทำดีเสมอไป

คำแปลโดยเครื่อง

ผมคิดว่าเรามีความสนุกสนานกับการทำงาน
ลูกค้าต่างก็ชอบผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ
พวกเราก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อยู่เสมอ

สวัสดีครับ